Comuna are 3 biserici ortodoxe şi anume:

  • Biserica Ortodoxă Băuțarul de Jos cu Hramul „Sfântul Ilie Tesviteanuli” – (Fig.nr. 20);
  • Biserica Ortodoxă Bauțarul de Sus cu Hramul „Sfântul Ilie Tesviteanul” (Fig.nr.21);
  • Biserica Greco-catolică Băuțarul de Jos ( în execuție, realizată în procent de 60 %) (Fig.nr.22);
  • Biserica Ortodoxă Bucova cu Hramul „Sfântul Dumitru » (Fig.nr.23);
  • Biserica Greco-Catolică Bucova (Fig.nr.24);
  • Schitul Sfîntul Dionisie Exiguul (Fig.nr.25);
  • Biserica Baptistă Băuțar
  • Biserica Baptistă Bucova
Biserica Ortodoxă Băuțar Jos
Biserica Ortodoxă Băuțar Sus
Biserica Greco – Catolică Băuțar Jos
Biserica Ortodoxă Bucova
Biserica Greco-Catolică Bucova
Schitul „Dionisie Exiguul” Bucova

Parohia Băuțar este menţionată documentar încă din anul 1740, știut fiind faptul că poporul român s-a născut creştin şi oriunde au existat aşezări omeneşti s-au ridicat biserici în care au slujit preoţi, care au stat în fruntea poporului şi l-au îndemnat în realizarea operei de mântuire.