ANUNȚ PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare

COMUNA BĂUȚAR, titular al proiectului „Extindere canalizare menajeră și stație de epurare în satele Băuțar, Bucova și Cornișoru, comuna Băuțar, județul Caraș-Severin”, anunță publicul interesat asupra etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș – Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere canalizare menajeră și stație de epurare în satele Băuțar, Bucova și Cornișoru, comuna Băuțar, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat pe teritoriul comunei Băuțar, satele Bautar, Bucova și Cornișoru, domeniul public.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 9,00 – 15,00 și vineri, între orele 9,00 – 13,00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.